T.C.
SÜTÇÜLER İLÇESİ
KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
2017 Yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında bulunan ve Birliğimizce yaptırılacak olan Çandır Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yenileme ve Tahliye İnşaatı ile bağlı Camili Mahallesi İçme Suyu İsale Hattı, Kaptaj, Maslak Odası ve Tahliye İnşaatı anahtar teslim yapım işlerinin ihalesi 07/04/2017 Cuma günü saat 15:30’ de Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
 
/kurumlar/sutculer.gov.tr/ihaleler/30.03.2017/ihale%20ilan%C4%B1%2030.03.2017.doc