14.03.2017 tarihinde sayın Kaymakamımız Furkan DUMAN başkanlığında kaymakamlık makam odasında kamu kurum ve kuruluşlarımızın daire amirlerinin katılımı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 40. Maddesi uyarınca İlçe İdare Şube Başkanları Kurul Toplantısı yapıldı.
        Toplantıda, kurumların uyumlu çalışması için gereken tedbirlerin alınması, varsa sorunlarının bildirilmesi ve yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi ile personel işleriyle kanunların ve diğer mevzuatın tatbiki konuları görüşülmüştür.